التخطي إلى المحتوى

ما اخباری را که بیشتر در ایران جستجو می شود و در سطرهای بعدی پیگیری می کنیم و اسامی برندگان را در مراسم قرعه کشی سایپا از طریق پیوند الکترونیکی که اکنون در دسترس است دنبال می کنیم و این مراسم روز چهارشنبه برگزار شد و اگرچه شرکت ها پیامک هایی را از طریق تلفن همراه ارسال کردند ، اما نام ها تأیید می شوند از طریق پیوندی که همه به دنبال آن هستند.

قرعه کشی سایپا

724،684 نفر از طریق آمار سایپا در قرعه کشی شرکت کردند و 717،997 نفر از تعداد متقاضیان نامزدی شناسایی شدند ، زیرا آنها برای قرعه کشی نهایی واجد شرایط هستند و ممکن است یکی از آنها برنده جایزه شود.
برنامه محصولات سایپا 7000 خودرو بود و این تعداد به عنوان رزرو متقاضیان معرفی در قرعه کشی در نظر گرفته شد.

پیوند برای ورود به نتایج قرعه کشی سایپا

این لینک را دنبال کنید، این یک پیوند عمومی است که در ایران موجود است ، برای وارد کردن لیستی از اسامی برندگان قرعه کشی در سایپا ، از طریق شرکت رسمی برای اعلام نتایج ، مقاله را دنبال کنید تا همه موارد جدید را بیابید و سایتی را دنبال کنید که از طریق آن به اخبار ایران علاقه مند هستیم.

تاریخ پرداخت خودرو

500 خودرو با صندوق های نقدی ارائه می شود و بسیاری از مارك های بین المللی اتومبیل ارائه می شوند و پیامك ها به طرح فروش خاص ارسال می شوند و پس از اعلام نتایج ، افراد انتخاب شده حق یك ساعت پرداخت مبالغ خودروهای انتخابی را دارند.